Dây điện đơn cứng VC

Dây đơn cứng, ruột đồng, cách điện PVC COPPER WIRE (SOLID), PVC INSULATION   •Ruột dẫn: Một sợi đồng (cấp 1) • Conductor: Solid copper wire (class 1) •Cách điện: PVC • Insulation: PVC •Nhận biết dây: đỏ, vàng, xanh, đen, xanh lá sọc vàng •Wire identification: red, yellow, blue, black, green-yellow •Cấp điện áp […]

Dây đơn cứng, ruột đồng, cách điện PVC COPPER WIRE (SOLID), PVC INSULATION

 

•Ruột dẫn: Một sợi đồng (cấp 1) • Conductor: Solid copper wire (class 1)
•Cách điện: PVC • Insulation: PVC
•Nhận biết dây: đỏ, vàng, xanh, đen, xanh lá sọc vàng •Wire identification: red, yellow, blue, black, green-yellow
•Cấp điện áp (Uo/U): 300/500V và 450/750V •Rated voltage (Uo/U): 300/500V and 450/750V
•Nhiệt độ ruột dẫn tối đa trong vận hành bình thường: 70oC •Max. conductor temperature in normal use: 70oC